Dzieje sięGłogówKGHM

KGHM pomoże wykształcić górników i geologów2 min na czytanie

KGHM pomoże wykształcić górników i geologów

Umowę o kształceniu dualnym zawarto pomiędzy KGHM Polska Miedź a Uczelnią Jana Wyżykowskiego. Współpraca będzie dotyczyła studiów inżynierskich kierunku Górnictwo i geologia w trzech specjalizacjach: Techniki eksploatacji złóż, Maszyny i urządzenia górnicze oraz Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż.

– Wielu naszych pracowników to absolwenci albo studenci Uczelni Jana Wyżykowskiego. Kształcenie dualne i współpraca między KGHM a uczelnią to dobre połączenie wiedzy i doświadczenia. Dla absolwentów to szansa na karierę, dla Spółki potencjalni pracownicy z eksperckim przygotowaniem. To nasi pracownicy, specjaliści w swoich obszarach budują kapitał firmy – powiedział Radosław Stach, wiceprezes zarządu KGHM.

Umowa z Uczelnią Jana Wyżykowskiego zakłada m.in. współfinansowanie studiów przez KGHM oraz możliwość odbycia praktyk przez studentów z kierunku Górnictwo i geologia w oddziałach spółki. Studenci, którzy są pracownikami KGHM będą mieli możliwość zakwalifikowania pracy zawodowej na poczet praktyk zawodowych.

Najlepsi studenci będą mogli liczyć na program stypendialny, a KGHM jako Patron na zakończenie roku akademickiego może dodatkowo przyznać jednorazowe stypendium za szczególne osiągnięcia w wysokości 3000 zł dedykowane imiennie jednemu studentowi Uczelni.

Dodatkowo powołana zostanie Komisja ds. Programu Nauczania, w skład której wejdą przedstawiciele KGHM i Uczelni, a która zajmie się m.in. dostosowaniem programów nauczania do potrzeb przemysłu miedziowego oraz analizą programów praktyk studenckich.

– Zadaniem Komisji ds. programów nauczania będzie zweryfikowanie podstaw programowych wszystkich specjalności na kierunku górnictwo i geologia. Umowa o kształceniu dualnym zakłada również, że nasi doświadczeni pracownicy mogą być wykładowcami na uczelni. Jeśli zatem zajdzie potrzeba wzmocnienia kadry naukowej, uczelnia może na nas liczyć – tłumaczy Magdalena Wróbel, Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w KGHM.

Studia dualne to nowoczesna forma kształcenia wpisująca się w trendy efektywnej edukacji w krajach Europy Zachodniej. Łączy tradycyjne studia akademickie z praktyką zawodową w przedsiębiorstwie. Powiązanie wiedzy teoretycznej z aspektami praktycznymi skraca okres adaptacji zawodowej i przygotowania studentów do pracy w pełnym zakresie bezpośrednio po zakończeniu studiów. Współpraca z Uczelnią Jana Wyżykowskiego to pierwsza tego typu inicjatywa miedziowej spółki na poziomie szkolnictwa wyższego. Wśród uczniów szkół zawodowych i technicznych KGHM prowadzi program „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej” .
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się