Dzieje sięGłogów

Miasto dokłada do projektu interaktywnego placu zabaw za szkołą muzyczną1 min na czytanie

Miasto dokłada do projektu interaktywnego placu zabaw za szkołą muzyczną

Zgodnie z umową zawartą z pracownią projektową z Głogowa, dokumentacja na zagospodarowanie terenu zielonego przy szkole muzycznej z wynagrodzeniem 20,9 tys. zł miała być gotowa do końca 2020 r. Dotrzymanie terminu przekazania projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy uniemożliwiła choroba projektantów na COVID-19.

Ponadto w trakcie roku zapadła decyzja o wprowadzeniu zmiany, czyli zlokalizowaniu na tym terenie tężni solankowej ze zbiornikami podziemnymi. To zwiększa zakres projektowania i wymaga dodatkowych uzgodnień i opinii, w tym Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wydatek, jako niewygasający, został przesunięty na bieżący rok z terminem do końca kwietnia. Ostatecznie zadanie zostało wprowadzone do tegorocznego budżetu miasta z wynagrodzeniem dla wykonawcy zwiększonym o 6,1 tys. zł.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się