Dzieje sięFotoGłogów

Najżywszą dyskusję wywołał temat tolerancji i osób LGBT. Rozpoczęła się reaktywacja młodzieżowej rady miejskiej7 min na czytanie

Automatycznie zapisany szkic 250

Pierwsza sesja z tematami najważniejszymi dla młodych głogowian gotowych pracować na rzecz miasta.Z okazji Dnia Dziecka i w przeddzień tego święta (31.05.) w ławach Sali Rajców głogowskiego ratusza zasiedli przedstawiciele szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, by dyskutować o sprawach dla nich najważniejszych. Młodych powitali prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz i przewodniczący rady miejskiej Leszek Drankiewicz.

Porządek obrad liczył pięć punktów: zajęcia pozalekcyjne – oferta dla młodych, sport – kierunek młodzież, młody z niepełnosprawnością, profilaktyka dla dzieci i młodzieży oraz środowisko pod ochroną młodych. Okazało się, że to tematy naprawdę ważne dla młodych. Dużo wypowiedzi dotyczyło sportu, dostępności i stanu obiektów.

Burzliwą dyskusję wywołał punkt czwarty, czyli profilaktyka z wypunktowaniem największych zagrożeń dla młodzieży, jak zachowania autodestrukcyjne, uzależnienia, depresja, hejt, tolerancja i LGBT. Aż przewodniczący musiał studzić i zakazać wypowiedzi na temat Czarnej Madonny w tęczowej aureoli.

Julia Sawicka z SP7 złożyła wniosek, by w szkołach co miesiąc odbywały się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, by dzieciom i młodzieży łatwiej było przyswoić tę wiedzę i umieć ją wykorzystać. Poparli ją kolejni uczniowie. Ta sesja rozpoczyna reaktywację młodzieżowej rady Głogowa.

W 2007 r. w mieście zawiązał się parlament młodzieży, trzy lata później przekształcił w młodzieżową radę, której działalność ok. 2-3 lata temu stopniowo wygasła. Jak widać są w mieście młodzi gotowi zaangażować się w taką działalność.
GH

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się