Dzieje sięGłogów

Ogromne pieniądze z budżetu miasta dla Chrobrego Głogów1 min na czytanie

Stadiony w 1.lidze? Sporo nowoczesnych. Sprawdźcie 8

Według projektu budżetu Głogowa, w 2021 r. miasto planuje przekazać spółce Chrobry Głogów S.A. środki w wysokości 6 mln zł w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na dwa cele.

Pierwszy to 3 mln zł na częściowe pokrycie przewidywanej straty za bieżący rok. Jak wynika z opisu, plan finansowy spółki na 2020 r. zakłada stratę w wysokości ok. 6,4 mln zł. Przekazane środki zostaną wykorzystane na bieżące funkcjonowanie spółki.

Drugi cel – kwota 3 mln zł ma być przeznaczona na wykonanie podgrzewanej murawy stadionu z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, dla spełnienia wymogów niezbędnych do uzyskania licencji do gry na poziomie sportowym 1. ligi piłki nożnej.

W latach 2013 – 2020 gmina co roku przekazywała spółce środki w różnych wysokościach. Najwyższa to 3,8 mln zł (2013 r.), a najniższa 1,8 mln zł (2015 r.). W 2018 r. było to 3,6 mln zł, a w dwóch ostatnich latach po 3 mln zł.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się