Zamknij

Dzisiaj wielka zmiana w KGHM!

08:29, 13.02.2024 . Aktualizacja: 09:50, 13.02.2024
Skomentuj

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. poinformował, że w poniedziałek (12.02.) do spółki wpłynęła informacja od akcjonariusza – Skarbu Państwa, dotycząca zamiaru zgłoszenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 13 lutego 2024 roku kandydatur nowych członków rady nadzorczej spółki. Wśród kandydatów jest były senator z ramienia SLD i były członek Rady Polityki Pieniężnej (2004 - 2010, czyli w czasie kiedy prezesami NBP byli Leszek Balcerowicz i Sławomir Skrzypek) - Marian Noga.

Akcjonariusze KGHM wymienią dziś radę nadzorczą KGHM. Obecnie zasiada w niej 10 osób, ale wystarczy 7 , by mogła funkcjonować. I właśnie tyle nazwisk widnieje na liście.  Kolejnym krokiem będzie wybór przez nową radę nowego zarządu spółki.

Jednocześnie spółka przekazała informacje dotyczące życiorysów zawodowych, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji kandydatów celem umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z nimi przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem KGHM Polska Miedź

• Zbigniew Bryja

Zbigniew Bryja ukończył Wydział Górniczy Politechniki Wrocławskiej ze specjalnością: technologia eksploatacji złóż. Pełnił funkcje głównego inżyniera Wydziału Mechaniki Górotworu i Obudowy Politechniki Wrocławskiej, dyrektora ds. przygotowania produkcji, dyrektora naczelnego kopalni, dyrektora generalnego górnictwa oraz dyrektora generalnego ds. inwestycji i rozwoju w KGHM Polska Miedź S.A. i Prezesa Zarządu PAK Górnictwo sp. z o.o. Jest autorem lub współautorem wielu artykułów lub publikacji w dziedzinach, w których się specjalizuje

• Aleksander Cieśliński

Aleksander Cieśliński jest profesorem w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada doświadczenie w opracowywaniu opinii prawnych i ekspertyz w dziedzinie prawa UE oraz prawa międzynarodowego, a także doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych z podmiotami zagranicznymi. Autor publikacji naukowych m.in. w dziedzinie prawa wspólnotowego i gospodarczego.

• Zbysław Dobrowolski

Zbysław Dobrowolskin jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii: ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, doktor habilitowany z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w badaniu i ocenie przedsięwzięć angażujących majątek publiczny, w tym wynikające z ponad 25 letniej pracy w Najwyższej Izbie Kontroli. Zaangażowany w działalność audytu wewnętrznego. Autor licznych badań o kontroli, audycie, ładzie korporacyjnym. Ekspert wielu programów międzynarodowych, w tym finansowanych przez INTOSAI, OECD, UE, prelegent podczas konferencji OBWE

• Dominik Januszewski

Dominik Januszewski to doświadczony menadżer, ekspert w dziedzinie zarządzania i finansów. Przez ponad 25 lat pracował w firmach Ernst&Young oraz Arthur Andersen. W latach 2005-2019 był Partnerem w Ernst&Young odpowiadającym za projekty doradztwa biznesowego, doradztwa transakcyjnego, projekty prywatyzacyjne, jak również badanie sprawozdań finansowych. Jako Partner kierował ponad 200 osobowym zespołem konsultantów. Do jego klientów należały największe instytucje finansowe w Polsce. Obecnie odpowiada za zespół doradztwa strategicznego JLL zajmujący się opracowywaniem i wdrażaniem strategii ESG oraz strategii optymalizacji energetycznej przedsiębiorstw. Dominik Januszewski jest Polskim Biegłym Rewidentem, odbył wiele kursów zawodowych z dziedziny audytu, doradztwa i zarządzania. W 2022 roku uzyskał Certyfikat University of Cambridge: „Business Sustainability Management”. Jest Absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, specjalizacja Finanse i Bankowość.

• Tadeusz Kocowski

Tadeusz Kocowski to doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Katedry Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów i Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracował w Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także kierownika Zakładu Prawa Publicznego Gospodarczego w tym Instytucie. Był doradcą w wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Autor lub współautor około 200 publikacji naukowych, przede wszystkim z zakresu Prawa Publicznego Gospodarczego. Jest arbitrem we Wrocławskim Centrum Arbitrażu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

• Marian Noga

Marian Noga jest profesorem nauk ekonomicznych, pełnił funkcję rektora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Dziekana Wydziału Gospodarki Narodowej tej samej uczelni. Senator IV i V kadencji RP. Był członkiem Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004 – 2010. W 2010 otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”. Autor 34 monografii oraz ponad 170 artykułów naukowych wydanych w Polsce, Niemczech, Ukrainie i Wielkiej Brytanii.

• Piotr Prugar

Piotr Prugar to radca prawny posiadający praktykę w obszarze zarządzania podmiotami gospodarczymi w powiązaniu z wykonywaniem funkcji syndyka, likwidatora, pełnomocnika zarządów spółek.

(Źródło: Komunikaty spółek (ESPI))

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%