Dzieje sięGłogów

Potrzebne dodatkowe przejścia dla pieszych1 min na czytanie

Potrzebne dodatkowe przejścia dla pieszych

Ludzie chodzą na skróty ryzykując życie. Potrzebne dodatkowe przejścia dla pieszych przez ul. Piłsudskiego do ogródków działkowych.

Taką interpelację, na wniosek mieszkańców, złożyła do prezydenta Głogowa radna Edyta Owczarek. Wystąpiła o podjęcie działań, by przy okazji uruchomienia Programu Bezpieczna Infrastruktura Drogowa na lata 2021-2024 realizowanego przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad, powstały przejścia dla pieszych na wysokości bram wejściowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Dzieci Głogowskich.

Radoxim 5

Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz przypomina w odpowiedzi, że miasto już w pierwszym kwartale 2021 r. zwróciło się do GDDKiA o ujęcie budowy drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ogródków działkowych przy drodze krajowej w programie bezpiecznej infrastruktury. Efektem tych starań jest zapewnienie GDDKiA o gotowości ujęcia tego założenia (21.04.). Jak dodaje prezydent, zadanie ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 12 w Głogowi – budowa ścieżki pieszo-rowerowej” jest na etapie uzgodnień w Ministerstwie Infrastruktury.

Zapowiada też, że zwróci się do GDDKIA o zmianę organizacji ruchu i wyznaczenie przejść dla pieszych w rejonie bram wejściowych do ogródków działkowych, a także skoordynowanie ich lokalizacji z budową ścieżki, aby koncepcja projektu uwzględniała połączenia komunikacyjne.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się