Dzieje sięGłogów

Radny Marcin Zubowski złożył swoje pierwsze interpelacje. Będą progi zwalniające?1 min na czytanie

Radny Marcin Zubowski złożył swoje pierwsze interpelacje. Będą progi zwalniające?

Radny Marcin Zubowski złożył swoje pierwsze interpelacje. Obie dotyczą położenia progów zwalniających na ulicach os. Piastów Śl.

Radny wnioskuje o montaż progu zwalniającego na ul. Książąt Oleśnickich 26-28 i Henryka V Żelaznego 36-38. W drugiej interpelacji, również obserwując natężenie ruchu samochodów, a zwłaszcza brak stosowania się do ograniczeń prędkości w strefie zamieszkania, wskazuje potrzebę położenie drugiego progu na ul. Książąt Oleśnickich, na wysokości budynków nr 30-40.

Radoxim 5

– Montaż progu zwalniającego podniósłby znacznie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych, jak i kierowców – uzasadnia radny Zubowski. W odpowiedzi na pierwszą prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz informuje, że położenie takich progów wymaga opracowania i zatwierdzenia przez starostę głogowskiego projektu stałej organizacji ruchu. Przytacza obowiązujące przepisy określające, że progi zwalniające nie mogą być umieszczane bliżej niż 40 m. od skrzyżowania ulic lub dróg, z wyjątkiem progów płytowych, na których wyznaczono przejście dla pieszych lub przejazd dla rowerzystów.

– Proponowane przez Pana lokalizacje zamontowania progów zwalniających nie spełniają wymogu Rozporządzenia – prezydent zapowiada jednak wystąpienie do starosty o wyrażenie stanowiska w tej sprawie. W przypadku drugiego spowalniacza na ul. Książąt Oleśnickich (nr 30-40) kolizji ze skrzyżowaniami widać nie ma. Prezydent tłumaczy, że montaż progu zwalniającego wymaga opracowania projektu stałej organizacji ruchu i nastąpi dopiero po jego zatwierdzeniu przez starostę.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się