Dzieje sięFotoGłogów

Tłumy głogowian na mszy dziękczynnej za przywrócenie hełmów na wieżach kościoła Bożego Ciała2 min na czytanie

Tłumy głogowian na mszy dziękczynnej za przywrócenie hełmów na wieżach kościoła Bożego Ciała

Na mszy św. w niedzielę Chrztu Pańskiego (12.01.) pod przewodnictwem biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego kościół Bożego Ciała był wypełniony. Parafianie, głogowianie, przedstawiciele władz miasta, dziękowali Bogu za powrót hełmów na wieże i przywrócenie świątyni przedwojennego wyglądu. Modlili się za wszystkich, dzięki którym było to możliwe.

– W tym akcie powrotu i przywrócenia hełmów na wieże świątyni został przez współczesnych wyrażony szacunek dla miasta, które ma swoje historyczne dziedzictwo, którego starówka odsłania piękną architekturę – w kazaniu biskup Lityński mówił, że w to miejsce wpisana jest nie tylko sfera doczesna, ale i życie duchowe miasta. – Jest w tym akcie szacunek dla jego mieszkańców, tych przed wiekami, tych współczesnych i tych którzy tutaj się narodzą w przyszłości. Tym aktem wyrażono także szacunek dla duchowości i kultury chrześcijańskiej – dodał, że kultura chrześcijańska wyrażana w architekturze, poezji czy malarstwie, odwołuje nas do Stwórcy.

Piękne hełmy powleczone złotem osadzono na na wieżach kościoła trzy tygodnie temu, tuż przed świętami (21.12.). Po 70 latach świątynia odzyskała swój dawny wygląd. Każdy hełm składa się z części betonowej i ze stalowej, pokrytej miedzianą blachą. Zwieńczeniem hełmu jest kula opleciona przez węża, z kielichem i krzyżem. Kopuła liczy 11 m. GH

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się