Dzieje sięGłogów

Więźniowie nie chcą bezpłatnie pracować na rzecz miasta1 min na czytanie

Więźniowie nie chcą bezpłatnie pracować na rzecz miasta

W swojej corocznej informacji składanej do ratusza, dyrektor zakładu karnego przewiduje, że w 2023 roku do wykonywania pracy będzie można skierować cztery osoby. Ratusz zgłosił zapotrzebowanie na… 30 osób do prac porządkowych na terenie miasta. 

W Zakładzie Karnym w Głogowie zatrudnienie ma 82 proc. skazanych. – Niezatrudnieni są tylko więźniowie, którzy w ostatnim czasie zostali przetransportowani do jednostki lub są niezdolni do pracy z przyczyn zdrowotnych – informuje Małgorzata Sobków, rzeczniczka prasowa zakładu. Jak wylicza, pracują między innymi na rzecz zakładu karnego i w hali produkcyjnej na jego terenie. 11 proc. skazanych pracuje w systemie bez konwojenta poza terenem zakładu. 

– Skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje co najmniej minimalne wynagrodzenie. Nie otrzymuje jednak całości wynagrodzenia z uwagi na należne potrącenia, w tym między innymi wynikające z konieczności regulowania zobowiązań alimentacyjnych czy spłaty zobowiązań nałożonych przez sąd – tłumaczy Małgorzata Sobków

W samej hali produkcyjnej przy ZK zatrudnienie ma 112 osadzonych, a zakład zawarł kolejne umowy na pracę odpłatną skazanych na zewnątrz. Zadłużeni w pierwszej kolejności są kierowani do pracy odpłatnej. 

RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się