Dzieje sięGłogówKGHMWspominamy

Zmarł major Rusek, żołnierz AK, emerytowany pracownik KGHM1 min na czytanie

Zmarł major Rusek, żołnierz  AK, emerytowany pracownik KGHM

Zmarł major Stanisław Rusek, emerytowany pracownik KGHM. Był kombatantem, żołnierzem AK, odznaczonym licznymi medalami oraz tytułami państwowymi. KGHM ogłosiło jednodniową żałobę.

Stanisław Rusek był postacią wyjątkową. Major AK o pseudonimie „Tęcza”, żołnierz „Zapory”, patriota, antykomunista. Weteran walk o niepodległość, uczestnik bitew i potyczek stoczonych z Niemcami, wojskiem sowieckim oraz formacjami komunistycznych organów bezpieczeństwa. Od 1943 roku walczył w strukturach KEDYW-u Armii Krajowej (AK), a od 1944 roku u boku cichociemnego mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” na Lubelszczyźnie i Rzeszowszczyźnie.

Radoxim 5

Urodził się 25 grudnia 1926 r. W 1966 roku został zatrudniony przy rozbudowie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi. Pracował w przedsiębiorstwie zajmującym się montażem urządzeń wydobywczych w kopalni w Lubinie na Dolnym Śląsku, na stanowisku sztygara dozoru górniczego. Od 1974 roku aż do przejścia na emeryturę w 1986 roku pracował w Zakładach Górniczych „Rudna” w Lubinie na stanowisku sztygara maszynowego. W 1980 roku włączył się w organizację NSZZ „Solidarność” na terenie Kombinatu podpisując deklarację członkowską. Przez kilka tygodni pełnił nawet funkcję skarbnika. Jednocześnie współtworzył górniczy chór męski w Zakładach Górniczych „Lubin”, w którym śpiewał w sekcji basu.

Major Stanisław Rusek odznaczony został m.in. Odznaką pamiątkową „Akcji Burza” (1989), Krzyżem Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” za działalność niepodległościową w latach 1945-1954 (1989), Krzyżem Armii Krajowej ustanowionym 1 sierpnia 1966 roku przez dowódcę AK gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego dla upamiętnienia wysiłku Żołnierza Polski Podziemnej w latach 1939-1945 (1990), Medalem Wojska (1990), Honorową odznaką żołnierza z oddziału partyzanckiego Armii Krajowej i zgrupowania Wolność i Niezawisłość cc. mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” (1994), Krzyżem Partyzanckim nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1994), Odznaką Weterana Walk o Niepodległość (1995).
RED
fot. KGHM to my

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się