Dzieje sięGłogów

Związkowcy nie chcą kolejnego wiceprezesa KGHM, bo mówią, że spółki na to nie stać2 min na czytanie

Bardzo dobry zysk KGHM Polska Miedź S.A. w turbulentnych czasach. 4

Górnicza Solidarność protestuje przeciwko zwiększeniu składu zarządu KGHM o jedną osobę. Pod pismem do ministra aktywów państwowych Jacka Sasina podpisali się trzej reprezentanci załogi w Radzie Nadzorczej: Józef Czyczerski, Bogusław Szarek i Przemysław Darowski.

W piśmie poinformowali ministra, że jako przedstawiciele załogi w Radzie Nadzorczej Polskiej Miedzi głosowali przeciwko zwiększeniu składu zarządu KGHM z pięciu do sześciu członków. Ale mimo ich sprzeciwu pozostali członkowie RN byli za jego zwiększeniem.

-W naszej ocenie zwiększenie ilości członków zarządu jest zbędne – napisali związkowcy z Solidarności, przypominając, że spółką miedziową kierowały już z powodzeniem mniejsze niż pięcioosobowe składy, a ponadto obecnie nie pojawiły się sygnały o nadmiernym obciążeniu pracą któregokolwiek z obecnych członków władz spółki. Już dziesiąty rok zarząd liczy pięć osób i wg związkowców nie ma argumentów za zwiększeniem składu osobowego.

– Zwiększenie zarządu to ruch niepotrzebny i kosztowny. Zwróciliśmy się do ministra o wstrzymanie tych działań – mówi nam przewodniczący górniczej Solidarności Józef Czyczerski – członek RN z ramienia załogi, dodając, że takie zwiększanie kosztów wpływa na zmniejszenie konkurencyjności miedziowej spółki na rynku.

– To jedno, a drugie, może nawet ważniejsze, to niedotrzymanie obietnicy z kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku. Wciąż jak wiemy mimo tamtych deklaracji nie został zlikwidowany podatek od wydobycia niektórych kopalin, który jest jedną z największych danin naszej firmy do Skarbu Państwa i bardzo obciąża wynik finansowy Polskiej Miedzi. W tej sytuacji zatrudnianie kolejnego wiceprezesa we władzach spółki, przy jednoczesnym braku zniesienia tego podatku, coraz mocniej pozbawia naszą firmę konkurencyjności – podkreśla.

Obecnie jest pięciu członków zarządu KGHM Polska Miedź: prezes i czterech wiceprezesów. Konkurs na szóstego – wiceprezesa ds. korporacyjnych, już jest w toku. Do 22 października jest termin zgłaszania kandydatów. Rozmowy kwalifikacyjne ma przeprowadzić Rada Nadzorcza 25 października.

RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się