Historia

O placu pomiędzy pomnikiem Pielgrzyma a zamkiem1 min na czytanie

O placu pomiędzy pomnikiem Pielgrzyma a zamkiem

Plac między Pomnikiem Biblioteka Pielgrzyma a zamkiem przez wiele powojennych lat zasypany był rumowiskiem gruzów powstałych z rabunkowej eksploatacji ruin celem pozyskania materiałów budowlanych. Nie było jeszcze ulicy Brama Brzostowska. Ta powstała dopiero na początku lat sześćdziesiątych, kiedy okazało się, że coraz trudniejszy jest dojazd do zbudowanego w 1955 roku mostu przez Odrę (dzisiejszy Most Tolerancji).

Na zdjęciu, najprawdopodobniej z okresu badań archeologicznych i działań porządkowych wokół zamku, grupa młodych ludzi miedzy ogrodzeniami wykopów. Na odwrocie widnieje napis “Głogów Baszta 20.01.1955 r.” Uczestnicy wycieczki ciepło ubrani i leży śnieg na wykopach. Prace i badania przy fundamentach kościoła dominikanów (dziś pomnik poświęcony Janowi Pawłowi II – Biblioteka Pielgrzyma) zaczęły się kilka lat później. Wtedy też rozpoczęto pierwsze prace remontowe zachodniego skrzydła Zamku, w którym jesienią 1967 roku na parterze oddano pierwsze sale muzealne. A tu zamek w początkach remontu – wieża jeszcze z krenelażem, czyli blankami, początek ustawiania więźby dachowej i zbijania rusztowania wieży. Rozebrano już jak widać południowego skrzydła do wysokości parteru. Czyżby już wtedy zaczęto pierwsze prace?

Fotografia jest własnością pani Renaty Przybylskiej, za której zgodą ją zamieszczamy dziękując bardzo. Wehikuł dziękuje też Antoniemu Bokowi, który zwrócił uwagę na ten rarytas.
RED
Głogowski Wehikuł Czasu

Zobacz inne

Więcej w Historia