Dzieje sięGłogów

Od 2 marca rusza nabór do miejskich żłobków. W Głogowie są cztery. Miejsc wystarczy? Jakie są kryteria?1 min na czytanie

Od 2 marca rusza nabór do miejskich żłobków. W Głogowie są cztery takie placówki. Miejsc wystarczy? Jakie są kryteria?

Standardowo do żłobków można zapisywać dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku. Warto zaznaczyć, że dzieci już uczęszczające do żłobków będą przyjmowane na kolejny rok szkolny automatycznie na podstawie złożonej przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania w żłobku, pod warunkiem spełnienia kryteriów naboru.

Postępowanie rekrutacyjne na kolejny rok szkolny przeprowadza się na wolne miejsca w żłobku. Wnioski można składać od 2 marca do 25 marca. Osoby składające deklarację o kontynuacji wychowania dziecka w żłobku zwykle od 14 marca do 28 marca.

Radoxim 5

Dla przykładu do Miejskiego Żłobka Integracyjnego „Dom nad strumykiem” w Głogowie – podobne kryteria i procedury obowiązują w każdej innej placówce – przyjmuje się dzieci według kilku kryteriów. 

Pierwszeństwo mają rodzice mieszkający w Głogowie, dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dpociechy, pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym, dzieci z rodzin wielodzietnych (3 dzieci i więcej), obojga rodziców pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym. 

Przyjmowane są również przede wszystkim dzieci ze względu na niepełnosprawność potwierdzoną orzeczeniem, opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju czy dzieci objęte pieczą zastępczą. 

Ważne jest również to, czy rodzic lub rodzice dziecka mają orzeczoną niepełnoprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Kryterium dodatkowe to na przykład dziecko posiadające rodzeństwo w tym żłobku. 

W Głogowie są trzy złobki i jedna filia: Miejski Żłobek Integracyjny „Dom nad strumykiem, Żłobek Miejski Nr 1, Żłobek Miejski Nr 1 (projekt UE), Żłobek Miejski Nr 2.

Opis procedury i dokumenty rekrutacyjne można naleźć na stronie urzędu miejskiego TUTAJ.

opr. RED 

fot. UM

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się