Dzieje sięGłogów

Płacą mniej za czynsz, bo dostają dopłaty. Dla lokatorów to duża ulga1 min na czytanie

Ostatni z bloków TBS na tym osiedlu ma być gotowy w drugiej połowie tego roku

Miasto korzysta z dopłat do czynszu w ramach programu “Mieszkanie na Start”. Obecnie programem objęte są dwa budynki Towarzystwa Budownictwa Społecznego znajdujące się przy ul. Generała Józefa Sowińskiego (4-10 i 20-26). Jak informują w miejskim urzędzie w trakcie podpisu jest umowa w sprawie stosowania tych opłat również w kolejny budynku na tym osiedlu – 28-34. – Możliwość korzystania z dopłat mają więc 64 rodziny – mówi nam Daria Jęczmionka z biura rzecznika prasowego. Te rodziny mieszkają w dwóch budynkach – 32 lokalach TBS.

Ile korzysta? Zdecydowana większość, bo mowa o 27 rodzinach. – Jesteśmy w trakcie rozpatrywania kolejnych wniosków – dodaje.

Radoxim 5

O przyznaniu dopłaty decyduje dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego osiągnięty w danym roku. I tak średni miesięczny dochód nie może przekroczyć w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 100 proc. a w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 100 proc. zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę  – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2021 rok wyniosło 5 662,53 zł ( 1 osoba – 100 proc.; 2 osoby – 140 proc., 3 osoby – 180 proc. i tak dalej).

Wysokość dopłaty uzależniona jest od ilości osób w gospodarstwie domowym – kwota dopłat wynosi od 140,96 zł do 424,27zł miesięcznie.

– Programem mogą być objęte budynki budowane przy współpracy z gminą w ramach programu Mieszkanie na Start – zaznacza Daria Jęczmionka.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się