Dzieje sięFotoGłogów

Wizja lokalna przy nielegalnym składowisku. Nadal bez przełomu w sprawie2 min na czytanie

Wizja lokalna przy nielegalnym składowisku. Nadal bez przełomu w sprawie 2

Wczoraj (10.07.) odbyło się spotkanie i wizja lokalna przy nielegalnym składowisku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej PSP w Głogowie, oraz Urzędu Miejskiego w Głogowie.

– Najważniejsze wnioski z wizji to zagrożenie życia i zdrowia ludności oraz skażenia środowiska naturalnego. I wszyscy byliśmy zgodni, że wskazane jest niezwłoczne usunięcie zmagazynowanych odpadów. Oczywiście istnieje także realne zagrożenie pożaru, które skutkować będzie powstaniem chmury toksycznych dymów, przedostania się substancji do kanalizacji i Odry, a nawet wstrzymaniem procesów produkcji w Hucie Miedzi. Protokół z wizji z załączonymi wnioskami zostanie przekazany wszystkim służbom i szczerze wierzę, że będzie miał wpływ na decyzję rządu o przydzieleniu nam wsparcia finansowego na wywóz i utylizację tych odpadów– mówi Wojciech Borecki, zastępca prezydenta Głogowa.

Pomimo przekazania przez urząd zawiadomienia o wizji oraz obecności na miejscu przedstawiciela właściciela terenu, odmówiono osobom obecnym na miejscu wejścia na teren składowiska i z tego względu wizji dokonano z przyległej skarpy, dającej wgląd na teren składowiska oraz za pomocą drabiny pożarniczej udostępnionej przez KP PSP w Głogowie. Dokonano również wizytacji otwartej części kolektora wód opadowych, zlokalizowanego na terenie torów kolejowych (stacja PKP) oraz wylotu kolektora wód opadowych do Odry.

Wywóz i unieszkodliwienie odpadów z nielegalnego składowiska przy ul. Południowej to koszt kilkunastu milionów złotych. Miasto nie jest w stanie pokryć tych kosztów w całości z budżetu, więc w marcu prezydent złożył wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o dofinansowanie miejskich działań z rezerwy ogólnej budżetu państwa.
RED
fot. Marta Dytwińska-Gawrońska, UM

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się