my:KotlaRegion

20 tysięcy dla OSP Grochowice. Kupili za to taki sprzęt3 min na czytanie

Strażacy w Grochowicach w gminie Kotla mogą działać jeszcze skuteczniej! Nowy sprzęt to oczywiście większe bezpieczeństwo, ale i nowe możliwości. Zakup wyposażenia był możliwy dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jest to kwota 20 tys. zł.

– W przypadku akcji ratowniczo-gaśniczych ochotnicze straże pożarne na terenie Gminy Kotla są jednostkami pierwszego rzutu, a dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia akcji niezbędne jest posiadanie przez jednostkę odpowiedniego sprzętu i wyposażenia, jak również środków ochrony indywidualnej – mówi Sebastian Machajek Prezes OSP Grochowice.

Radoxim 5

Głównym celem projektu jest zakup środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Grochowice – wyjaśnia Artur Szlempo pracownik urzędu, który wspierał jednostkę w pozyskaniu środków.

Jednostka OSP Grochowice wzbogaciła się m.in. o ubrania specjalne, buty, rękawice, hełm strażacki,  kombinezon na owady, prądownicę wodną, mostek przejazdowy, linkę strażacką ratowniczą oraz sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu 
www.wfosigw.wroclaw.pl

Opr. RED
Źródło: gmina Kotla

Zobacz inne

Więcej w my:Kotla