my:Gaworzycemy:JerzmanowaPrzemkówRadwaniceRegion

Nowe połączenia autobusowe jednym pomogły, ale innym zaszkodziły…3 min na czytanie

Nowe połączenia autobusowe jednym pomogły, ale innym zaszkodziły…


Autobusy kursujące z Gaworzyc do Polkowic nie zatrzymują się już w gminie Jerzmanowa. Problem mają mieszkańcy Gaików i Potoczka. Właśnie te dwie miejscowości zostały praktycznie odcięte od przejazdów autobusowych do Polkowic. Problem dotyczy także niewielkiej miejscowości Zofiówka, z której ludzie musieli dojść do przystanku u sąsiadów. – Kursy zlikwidowano z dnia na dzień. Zbieram podpisy mieszkańców pod pismem do wójta – mówi radny z Gaików Mieczysław Grzybowski.

Intertrans PKS poinformował, że linia z Gaworzyc do Polkowic (a po drodze są właśnie Potoczek i Gaiki) była nierentowna. Mimo wszystko nadal jeżdżą autobusy na tej trasie, lecz jako transport częściowo finansowany przez starostwo polkowickie. Więc gminę Jerzmanowa autobusy Intertransu teraz omijają. 

– Nasze plany dotyczące wycofania się z obsługi tej trasy były sygnalizowane samorządom już kilka miesięcy temu – przekonuje Paweł Tryka z Intertrans PKS. Jak dodaje, chęć dalszych rozmów na ten temat wyraziło starostwo powiatowe w Polkowicach, które w kwietniu zorganizowało zapytanie ofertowe na obsługę tej trasy. Wybrało właśnie Intertrans na przewoźnika. – Uruchomiło 6 maja komunikację, która ma charakter użyteczności publicznej, czyli jest dofinansowane ze środków samorządowych. Organizatorem komunikacji jest starostwo polkowickie, dlatego trasa przebiega wyłącznie po jego terenie.

Przystanki w miejscowościach Gaiki i Potoczek położone są w gminie Jerzmanowa, w powiecie głogowskim, dlatego też nie możemy się tam zatrzymywać – wyjaśnia. Jak dodaje, podpisana między Intertransem a starostwem polkowickim umowa jest pierwszą w województwie dolnośląskim i nieliczną w skali kraju. – Jest to przykład odpowiedzialnego podejścia do organizacji transportu na swoim terenie przez władze samorządowe – podkreśla. 

Czy władze gminy Jerzmanowa zamierzają jakoś zareagować? – To problem, który dopiero co się pojawił. Właśnie się nad nim pochylam. Usiłuję znaleźć rozwiązanie, lecz na dziś nie mogę jeszcze nic powiedzieć, gdyż wymaga to przeprowadzenia rozmów z sąsiedzką gminą Polkowice – mówi wójt Lesław Golba, który zapewnia, że takie rozmowy będzie prowadził. 

Kiedy powiat polkowicki zawarł umowę na regularny przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym na linii pomiędzy Gaworzycami a Polkowicami, to ta wiadomość ucieszyła wielu mieszkańców małych miejscowości, ale tylko w powiecie polkowickim.

Autobus jeździ przez Koźlice, Kłobuczyn, Przesieczną, Łagoszów Wielki, Radwanice, Kłębanowice, Sieroszowice i Ułanów. Stacją docelową będą Polkowice. O tym, że taki autobus jest potrzebny mówili i radni, i mieszkańcy szczególnie małych miejscowości. Jeszcze dziesięć lat temu nie było z dojazdem do Polkowic żadnego problemu. Z biegiem lat połączeń ubywało. Do tej pory powodem, dla którego powiat nie interweniował, miały być pieniądze. Aż w końcu… 

– Powiat zobowiązał się do przywrócenia tej linii komunikacyjnej w następstwie zawieszenia przewozów, które dotychczas realizowane były przez przewoźnika komercyjnego – mówi Magdalena Mikołajewska, naczelnik wydziału promocji powiatu. Starosta Kamil Ciupak, który wiele razy miał okazję słuchać jak ważne jest takie połączenie, mówi, że to odpowiedź i wyjście naprzeciw oczekiwaniom.

– Przewozy te będą realizowane także w okresie ferii i wakacji szkolnych. Co ważne, udało się tym samym zapewnić dojazdy w okresie wakacyjnym osobom niepełnosprawnym z gmin: Gaworzyce i Radwanice, które uczestniczą w zajęciach organizowanych w Polkowicach. Część opłat za przejazdy będzie ponosił powiat polkowicki – mówi Starosta Kamil Ciupak. Jest to kolejny etap organizacji regularnych przewozów powiatowych.

Celem jest zapewnienie dojazdu do jego stolicy ze wszystkich ościennych gmin. Także z gminy Przemków. Trwają analizy, konsultacje i badania zmierzające do określenia potrzeb mieszkańców w tym zakresie. RED

Zobacz inne

Więcej w my:Gaworzyce