my:JerzmanowaRegion

Piękne kwiaty i prezent od sołtysów dla wójta1 min na czytanie

Piękne kwiaty i prezent od sołtysów dla wójta

Wotum zaufania i absolutorium za 2021 udzielone wójtowi gminy Jerzmanowa Lesławowi Golbie. – Głosowanie radnych pokazało przykład pełni demokracji – komentuje wójt.

– Przedstawiony przeze mnie raport o stanie gminy Jerzmanowa za 2021 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu wskazują na wyraźny rozwój naszej Gminy. Zachęcam wszystkich do lektury tego raportu, który po raz pierwszy został opracowany i opublikowany w wersji interaktywnej – link dostępny na naszej stronie i BIP-ie. W związku z tym pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim swoim pracownikom, a także radnym i sołtysom oraz kierownikom jednostek organizacyjnych za całoroczną pracę i współpracę – dodawał.
RED

Zobacz inne

Więcej w my:Jerzmanowa