Zamknij

Regulamin plebiscytu Sportowiec Roku MyGlogow 2022

16:59, 21.01.2021 Mateusz Komperda Aktualizacja: 19:56, 25.01.2023
Skomentuj

Informacje ogólne:

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego pod nazwą Sportowiec Roku 2022.
2.Organizatorem Konkursu jest jest Quest Media s.c. z siedzibą w Głogowie przy al. Wolności 11/2 REGON: 080449278, NIP: 9252084981.
3.Konkurs organizowany jest lokalnie dla Sportowców, Trenerów i Drużyn z powiatu głogowskiego i będzie prowadzony na łamach Głosu Głogowa - Tygodnika Lokalnego oraz portalu www.myGlogow.pl oraz powiązanymi z tytułami profilami Facebookowymi.
4.Organizator powołuje czteroosobową Komisję Konkursu zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
5.Konkurs polega na wyłonieniu laureatów w kategoriach:
I. Młodzieżowiec Roku 2022 - dzieci i młodzież do 18. roku życia (bez podziału na płeć)
II. Sportowiec Roku 2022 - sportowcy powyżej 18. roku życia (bez podziału na płeć)
III. Trener Roku 2022 - kategoria dla trenerów drużyn amatorskich jak i zawodowych (bez podziału na płeć)
IV. Drużyna Roku 2022 - kategoria dla drużyn amatorskich jak i zawodowych (bez podziału na płeć)

6.Konkurs prowadzony będzie w dwóch etapach.
I. Pierwszy etap na FB: myGlogow (25.01.2023r. - 23:59 dnia 29.01.2023r.), gdzie będzie można zgłosić swoją Kandydaturę w każdej z kategorii lub kandydaturę wybranego przez siebie sportowca lub sportowców. Pod warunkiem, że w kategoriach indywidualnych Kandydat osiągnął sportowy sukces na minimum szczeblu wojewódzkim.

Pod odpowiednim postem (kategorią) trzeba zamieścić zdjęcie sportowca, trenera, drużyny z opisem:
a. Imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej drużyny/nazwa drużyny
b. wiek (nie dotyczy drużyny)
c. dyscyplina
d. trzy najważniejsze osiągnięcia sportowe (na poziomie minimum wojewódzkim), obowiązek nie dotyczy drużyn piłkarskich, w ich przypadku można zgłaszać każdą drużynę z naszego regionu począwszy od B-klasy

Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zgłaszających się sportowców, trenerów i drużyn. Zgłoszenia kandydatur może dokonać każdy. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie przez Komisję Konkursu oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy Kandydatów. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zgłoszenia swoich Kandydatur.

Do drugiego etapu wyłonionych zostanie po 10 sportowców z kategorii, 10 trenerów oraz 10 drużyn którzy zbiorą największą liczbę like`ów pod swoim komentarzem, po dodatkowej ocenie Komisji (spełnienie warunków uczestnictwa oraz ważności dobytych osiągnięć sportowych).

Głosy oddane po 23:59 dnia 29.01.2023r. nie będą brane pod uwagę.

II. Drugi etap odbędzie się na stronie www.myGlogow.pl oraz w gazecie Głos Głogowa (1.02.2023r.-23:59 13.02.2023r.)

Głosowanie odbywać się będzie dwutorowo: kupon w gazecie Głos Głogowa, który należy wyciąć, wypełnić i wysłać lub dostarczyć do redakcji na al. Wolności 11/2 w Głogowie; poprzez wysłanie SMS-a po wcześniejszej prezentacji Kandydatów.

Głosy oddane po 23:59 dnia 13.02.2023r. nie będą brane pod uwagę.

Waga oddanych głosów:
- kupon z gazety: 10pkt.,
- SMS za 2,46: 5pkt.,
- SMS za 30,75: 60pkt.

Ogłoszenie wyników Organizatora Konkursu odbędzie się w pierwszym tygodniu marca (termin do uzgodnienia). Uhonorowane zostaną osoby, które zajmą trzy czołowe miejsca w kategorii Młodzieżowy Sportowiec Roku 2022 i Sportowiec Roku 2022 oraz laureat tytułu Trener Roku 2022 i jedna Drużyna Roku 2022.
7.Organizator zastrzega, iż wynik Konkursu nie musi odzwierciedlać obiektywnej oceny osiągnięć sportowych.
8.Decyzje Organizatora oraz Komisji są ostateczne i nie mogą zostać zaskarżane w odrębnym trybie.
9.Organizator zobowiązany jest zapoznać uczestników Konkursu (osoby zakwalifikowane do drugiego etapu) z niniejszym regulaminem.
10.Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Konkursu, które należy przesłać na adres: [email protected]
Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę.
11.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu uczestników, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Nagrody w Konkursie:

Trzech najlepszych sportowców z obu kategorii, najlepszy trener i najlepsza drużyna w etapie finałowym otrzymają dyplom, statuetkę oraz nagrody rzeczowe bądź Vouchery ufundowane przez Sponsorów.

Ochrona danych osobowych:
1. W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnicy przekazują Organizatorowi prawo do posługiwania się ich wizerunkiem, w szczególności do wykorzystywania zdjęć i nagrań pozyskanych podczas trwania konkursu. Wizerunek uczestniczek może zostać wykorzystany do 6 miesięcy po zakończeniu konkursu w celach związanych z konkursem lub/i kampanią reklamową u partnera akcji.
RED

(Mateusz Komperda)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%