my:GaworzyceRegion

Sołectwo Kurów Wielki laureatem konkursu w województwie2 min na czytanie

Sołectwo Kurów Wielki laureatem konkursu w województwie

Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa to konkurs organizowany od wielu lat przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Jego celem jest promocja inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnot sołeckich oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Sołectwo Kurów Wielki zwyciężyło w wojewódzkim etapie tego prestiżowego konkursu.

Centrum piknikowego w Wiosce Sympatyków Rowerowych stanowi dobry przykład gospodarowania środkami w ramach funduszu sołeckiego. – Jako samorząd od lat staramy się wspierać i pokazywać dobre praktyki. I oto jest tego efekt. Najlepsza nagroda zarazem – docenienie tej pracy przez ekspertów w tej dziedzinie. Rozsądnie wydatkowany fundusz sołecki pozwala na realizację ciekawych i ważnych dla społeczności lokalnej inicjatyw, a jeśli cel jest bliski mieszkańcom, to można liczyć na ich pomoc i społeczną pracę. Efektem tej gospodarności są miejsca takie jak to, choć to przecież jeszcze nie koniec – plany są ambitne – mówi wójt Jacek Szwagrzyk.

Radoxim 5

Warto tu wspomnieć, że inicjatywa ta została doceniona, w zasadzie już na kilku szczeblach, przynosząc sołectwu dodatkowe korzyści  finansowe: były nagrody podczas “Biesiady Samorządowej Gminy Gaworzyce”, konkursu organizowanego przez starostwo na najlepszą inicjatywę społeczną służącą poprawie estetyki wsi, a także na gruncie Województwa Dolnośląskiego – 1. miejsce za “najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” – i wysoka nagroda w kwocie 10 tys. zł.

– Jest to też okazja, aby przypomnieć naszym mieszkańcom, którzy nie biorą udziału w zebraniach wiejskich, dotyczących choćby przeznaczenia środków w ramach funduszu sołeckiego – takie zazwyczaj co roku organizowane są we wrześniu – że tracą szansę na współdecydowanie o tym, co może zostać zrealizowane – nie decyduje o tym wyłącznie rada sołecka i sołtys, ale właśnie wiejskie zebranie – dodaje.
W ubiegłym roku przeznaczono na wsie nie tylko fundusz sołecki, ale też bony inwestycyjne w wysokości 20 tys. zł. I tak do Gaworzyc trafiło w sumie 69 tys. zł, Kurowa Wielkiego 32 tys. zł. – Są to kwoty, które pozwalają zrealizować wiele ciekawych inicjatyw – można przeznaczyć je np. na zakup urządzeń na plac zabaw, remont drogi, nasadzenia, wyposażenie lub remont świetlicy wiejskiej i inne działania – zaznacza Szwagrzyk.
RED

Zobacz inne

Więcej w my:Gaworzyce