my:KotlaRegion

Sprzęt komputerowy dla dzieci z terenu gminy1 min na czytanie

Sprzęt komputerowy dla dzieci z terenu gminy

Gmina Kotla przekazała sprzęt komputerowy dla 169 uczniów w ramach projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Projekt ten zakładał zakup sprzętu komputerowego (komputery przenośnie – 139 szt., komputery stacjonarne – 26 szt. oraz tablety – 4 szt.) dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, którzy złożyli wnioski do naszego urzędu w 2021 r. i przeszły pozytywnie proces weryfikacji.

Sprzęt zakupiono w drodze przetargu od Firmy Starcom Dawid Jurek & Janusz Korczak z Głogowa. – Gmina Kotla pozyskała blisko 408 tysięcy złotych. Dzięki projektowi 169 dzieci będzie miało ułatwioną naukę szkolną – przekazuje wójt Łukasz Horbatowski.
RED

Radoxim 5

Zobacz inne

Więcej w my:Kotla