my:JerzmanowaRegion

Sukces! Jerzmanowa jest pierwsza w tym rankingu4 min na czytanie

Sukces! Jerzmanowa jest pierwsza w tym rankingu

Pierwszy organizowany w naszym województwie Ranking Gmin Dolnośląskich w jednej z dwóch kategorii wygrała gmina Jerzmanowa. Oznacza to, że został wyłoniona w specjalistycznych wyliczeniach statystycznych jako najatrakcyjniejsza do zamieszkania gmina na całym Dolnym Śląsku.

Jest to bliźniacza inicjatywa organizowana w innych regionach Polski od 2010 roku przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – dotychczas w woj. małopolskim, podkarpackim i lubelskim. W tym roku zarząd fundacji podjął decyzję, aby przeprowadzić taki konkurs według podobnych wskaźników w całym kraju. Odbywa się on w dwóch kategoriach – do 20 tysięcy mieszkańców i powyżej 20 tysięcy. W ramach konkursu poddane zostały bardzo szczegółowej ocenie wszystkie gminy i miasta województwa dolnośląskiego poza miastami na prawach powiatu. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Przeprowadzone analizy statystyczne mają się stać podstawą do ważnych dyskusji nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. Organizatorami tego konkursu są także Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym we Wrocławiu. Patronat objęli wojewoda dolnośląski Cezary Przybylski oraz marszałek województwa Jarosław Obremski.

Praktycznie zwycięzcy zostali wyłonieni poprzez obliczenia statystyczne. Dobrano odpowiednie zmienne, które merytorycznie oceniono. Efekt jest taki, że ranking premiuje gminy o największym potencjale w sferach gospodarki, społecznej, środowiskowej i przestrzennej. Pod uwagę brano różne czynniki, jak dochody i wydatki gmin, ich zadłużenie, pozyskanie środków z Unii Europejskiej, rozwój gospodarczy w postaci funkcjonowania przedsiębiorstw, saldo migracji, a nawet.. wyniki egzaminów ósmoklasistów. Poza tym przyrost naturalny, odsetek gospodarstw korzystających z sieci kanalizacyjnej oraz nakłady na szkolenia pracowników urzędów gmin i radnych. Ranking nie był komercyjny. Pierwsza jego zasada, to dane od wszystkich gmin zbierał urząd statystyczny. Druga – to nie był odpłatny.

Wielka i uroczysta gala, na której wyłoniono laureatów, odbyła się we wtorek (23.11.) w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu. W wydarzeniu tym wziął udział m.in. przedstawiciel zwycięskiej gminy, czyli wójt Lesław Golba. – W tej chwili gminy konkurują o mieszkańców. Pokazanie się jako gmina, w której dobrze się żyje, jest dla samorządowców wymierną korzyścią – ocenił Marcin Smala, wiceprezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Z kolei Halina Woźniak z Głównego Urzędu Statystycznego we Wrocławiu opowiedziała jak tworzono ranking: że brano pod uwagę dane finansowe dotyczące gmin, dane demograficzne dotyczące wskaźnika migracji i przyrostu naturalnego, ale też dane pozastatystyczne, np. z ministerstwa finansów czy też z wyników egzaminów ósmoklasistów. Na gali nie było marszałka województwa, ale przeczytano list od niego. – Ogromnie się cieszę, że w tym roku naznaczonym pandemią udało się zorganizować to wydarzenie i docenić wyróżniające się samorządy. Mam nadzieję, że laureaci staną się wzorem i motywacją dla innych, aby rywalizować w kolejnych latach o najwyższe laury – napisał Cezary Przybylski. Natomiast wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski zwrócił uwagę, że organizująca ranking Fundacja nieustannie rozwija metodologię rankingu, np. przez wprowadzenie do niego aspektów związanych z ochroną środowiska.

– Miłe zaskoczenie i szczerze mówiąc nie spodziewałem się tego. Szczególnie, jeżeli weźmie się pod uwagę liczbę gmin dolnośląskich, które również osiągają wiele sukcesów i stale się rozwijają. Tym bardziej możemy jako gmina mówić o wyjątkowym sukcesie i mieć powody do dumy. Zostaliśmy ocenieni jako najlepiej rozwijająca się gmina na Dolnym Śląsku w kategorii gmin do 20 tys. mieszkańców. Cieszę się z tego zwycięstwa, gdyż to pokazuje, że realizowana strategia rozwoju gminy i podejmowane decyzje inwestycyjne są bardzo wysoko oceniane przez niezależnych zewnętrznych ekspertów. Mam nadzieję, że również wielu naszych mieszkańców podziela tę ocenę – powiedział po ogłoszeniu wyników wójt Jerzmanowej Lesław Golba.
RED

Zobacz inne

Więcej w my:Jerzmanowa