Zamknij

KGHM postawił w tym roku na inwestycje!

15:11, 24.11.2023 . Aktualizacja: 15:23, 24.11.2023
Skomentuj

To nie jest moment, kiedy ceny surowców na rynkach biją rekordy. Raczej czuć recesję. Ale KGHM Polska Miedź mijających rok nazwie rekordowym pod względem... inwestycyjnym. - Spowolnienie gospodarek światowych to dobry moment do inwestycji – mówi wiceprezes Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu KGHM.

Stabilne wyniki produkcyjne i finansowe – takim zdaniem należy podsumować wyniki miedziowego gigant za 3 kwartał 2023 roku. To bardzo dobra informacja przy o wiele niższych cena surowców na światowych rynkach.

KGHM na każdym polu

„Miedź i srebro mają przyszłość” to powiedzenie często powtarzane jest przez członków zarządu miedziowego giganta. Ale to nie tylko słowa. Idą za nimi konkretne działania. W końcu w przyszłość trzeba i warto inwestować. A rok 2023 to właśnie czas ogromnych inwestycji rzeczowych i kapitałowych. Zgodnie z założeniami budżetowymi w tym roku spółka miała w planach najwyższy w historii poziom nakładów inwestycyjnych i kapitałowych, przy zachowaniu stabilnej pozycji kapitałowej, finansowej i operacyjnej. Finalnie zakładane na 2023 rok rzeczowe nakłady inwestycyjne KGHM wyniosą 3250 mln zł, natomiast pozostałe nakłady inwestycyjne 2129 mln zł. - To buduje dobrą bazę do rozwoju i dobrych wyników Polskiej Miedzi w latach kolejnych. Jeżeli chodzi o wydobycie, to trzeba mieć świadomość, że pewne złoża są zczerpywane, a w związku z tym musimy iść dalej i musimy pewne pola wydobywcze rozbudowywać i rozszerzać. Przykładem jest szyb GG-1 i rozpoczęcie prac nad szybem GG-2 czyli ciągle poszerzanie potencjału wydobywczego KGHM w Polsce – mówi wiceprezes Mateusz Wodejko.

Dlatego lwia część inwestycji służy odtworzeniu czy utrzymaniu, ale mamy też istotny poziom inwestycji rozwojowych w hutach i kopalniach czy inwestycje w instalacje PV. Ten zakres jest szeroki. Poza tym również część inwestycji obejmuje eksploracja. Też jesteśmy aktywni zagranicą. Stąd inwestycje kapitałowe w dalszy rozwój KGHM w Kanadzie czy w Stanach. W tym są inwestycje spółki należącej do KGHM czyli Sierra Gorda. A jeżeli chodzi o Polskę to jesteśmy aktywni w projektach energetycznych. W tym projekt dotyczący energii atomowej. Chcemy, żeby wpływ wzrostu cen energii na KGHM był możliwie najbardziej ograniczony

– tłumaczy wiceprezes. Stąd ogromne inwestycje KGHM w zieloną energię.

KGHM gra w zielone

We wrześniu usłyszeliśmy, że miedziowa spółka kupiła od Projekt Solartechnik portfel ośmiu instalacji fotowoltaicznych, których łączna moc wynosi blisko 50 MW. Zakupione przez miedziową spółkę farmy zlokalizowane są w województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i wielkopolskim. – W KGHM Polska Miedź S.A. jest to pierwsza tego typu transakcja, która zapewni skokowy przyrost mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Inwestycja, oprócz zasadniczego celu związanego z realizowaną transformacją energetyczną KGHM, będzie miała również istotny wpływ na strukturyzację polityki KGHM w zakresie integracji aktywów OZE, tych rozwijanych we własnym zakresie oraz tych przejmowanych w ramach naszej aktywności na rynku akwizycyjnym. Zakupione instalacje zapewnią około 2 proc. pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w KGHM – powiedział Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu KGHM do spraw finansowych.

Zakup instalacji fotowoltaicznych wpisuje się w cele wyznaczone w strategii KGHM. Miedziowy gigant dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, a pośrednio do roku 2030 zamierza zaspokoić, w co najmniej 50 proc. zapotrzebowanie na energię elektryczną ze źródeł własnych, w tym właśnie z Odnawialnych Źródeł Energii. A warto dodać, że już KGHM jako jedyna firma z Polski, została wyróżniona w rankingu Carbon Clean 200TM za 2022 rok. Polska Miedź została doceniona spośród ponad 6 tysięcy podmiotów z całego świata, które dokładają najlepszych starań w celu ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Polska Miedź zajęła 150 miejsce i uzyskała 20,9% tzw. przychodów z działalności zrównoważonej, czyli 3,5 mld dolarów. To, że KGHM gra w zielone wykazała również analiza śladu środowiskowego i węglowego dla produktów: katod, walcówki i drutu Cu-OFE. Analizę na zlecenie KGHM wykonał Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Potwierdzono, że huty KGHM (Huta Miedzi Legnica, Huta Miedzi Głogów, Huta Miedzi Cedynia) produkują metale w sposób odpowiedzialny i zgodny z najwyższymi standardami. Huty mają wdrożony System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001.

Dodatkowo Oddziały z Legnicy i Głogowa posiadają międzynarodowy certyfikat Copper Mark. Odpowiadając na światowe wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, KGHM przyjął ambitną Politykę Klimatyczną, w której zadeklarował osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Spółka w ciągu najbliższych 7 lat będzie dążyć do zaspokojenia zapotrzebowania na energię w spółce w 50 proc. ze źródeł własnych – w tym OZE. W kwietniu KGHM Zanam zaprezentował w pełni elektrycznego Zanpera 2.0. Ten nowoczesny wóz transportowy to jest efekt pracy inżynierów KGHM. Zanam to jeden z największych w Polsce producentów maszyn i urządzeń dla sektora górniczego. W kwietniu rozpoczęto testy unikalnego na całą Polskę pojazdu górniczego napędzanego silnikiem elektrycznym zasilanym zespołem baterii, dedykowanego do pracy w kopalniach podziemnych, niezagrożonych wybuchem. Zanper 2.0 jest przystosowany do eksploatacji w ekstremalnych warunkach środowiskowych w kopalniach, w szczególności w kopalniach KGHM. Jego uniwersalność pozwala na transport ludzi (do 14 osób) w tym poszkodowanych z miejsc wypadku, jak również na transport materiałów. Podwozie i nadwozie pojazdu zostały w pełni zaprojektowane i wykonane od podstaw przez miedziową spółkę.

Nowa perspektywa KGHM: sól

Bez wątpienia to tzw. proekologicznych inwestycji KGHM należy uznać przystąpienie do opracowania studium wykonalności budowy nowoczesnej Warzelni Soli. Inwestycja ma charakter biznesowy i właśnie proekologiczny. Zmniejszy zasolenie wód technologicznych KGHM i pozwoli na uzyskanie neutralnej dla środowiska wody pozbawionej soli i zanieczyszczeń. Dodatkowo wyprodukowane zostanie do miliona ton soli warzonej rocznie oraz blisko 70 tysięcy ton nawozów dla rolnictwa. Szacunkowe nakłady inwestycyjne, bazując na wstępnych kalkulacjach oraz analogicznych inwestycjach realizowanych w ostatnim czasie na świecie, mogą sięgnąć nawet 1 mld zł. Z uwagi na dostępność mediów technicznych i energetycznych warzelnia ma być zbudowana przy Hucie Miedzi Głogów. – Warzelnia soli to dla KGHM przełomowa inwestycja pod wieloma względami.

Projekt otwiera nowe perspektywy. Mówię tu m.in. o rynku nawozów, które mogą być cennym wsparciem dla polskich rolników. Badamy takie możliwości. Ta inwestycja to dowód zdolności KGHM do innowacji i dostosowywania się do zmieniających warunków i klimatycznych, i rynkowych – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Podstawowym założeniem projektu jest selektywne gospodarowanie wodami kopalnianymi zmierzające do koncentracji strumieni wody o podwyższonej zawartości soli i ich kierowaniu do pompowni głównego odwadniania. Wykorzystanie pary technologicznej, dostępnej w ramach istniejących procesów technologicznych pozwoli na odsolenie strumieni wody i produkcję produktów solnych o znaczeniu handlowym (soli warzonej) w ilości do 1 mln ton rocznie.

Ekologicznej i zdrowiej to również synonim Instalacji Oczyszczania Gazów Poprocesowych w Hucie Miedzi Legnica. W maju KGHM wdrożył to nowatorskie rozwiązanie, które praktycznie całkowicie doczyszcza gazy z rtęci i arsenu, pozostawiając jedynie głównie tlenki azotu, dwutlenek węgla i odrobinę dwutlenku siarki. To pierwsza taka inwestycja w Polsce i jedna z kilku na świecie. Instalacja jest kolejnym zrealizowanym z sukcesem przez KGHM elementem Programu BATAs. Koszt inwestycji to blisko 120 mln zł. Instalacji SOLINOX w Hucie Miedzi Legnica oczyszcza gazy odlotowe z dwutlenku siarki, a uruchomiony dodatkowy węzeł doczyszcza gazy z arsenu i rtęci do poziomu nie większego niż 0,05 mg/Nm3.

Instalacja w Hucie Miedzi Legnica to kolejna strategiczna inwestycja KGHM w ochronę środowiska, proekologiczny projekt za ponad 100 mln zł.  Specjalnie zaprojektowany węzeł pozwoli nam uzyskać efekty do tej pory nieosiągalne. Jesteśmy jedyną firmą w kraju, która wdraża tę zaawansowaną technologicznie metodę. Rozwiązania przyjazne środowisku na najwyższym poziomie – tak działamy w KGHM, który jest liderem zielonych zmian w Polsce

– podsumował  Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

 

KGHM to przemysł ciężki

Ale nie możemy zapominać, że KGHM to przede wszystkim firma z sektora przemysłu ciężkiego. Jej fundamentem są kopalnie i huty. Dlatego mijający rok 2023 to przede wszystkim inwestowanie w tym zakresie. W 2023 roku KGHM uruchomił najgłębsze w Polsce wyrobisko górnicze: szyb GG-1 o głębokości 1348 m. Szyb w Kwielicach to jedna z najważniejszych inwestycji w historii miedziowego giganta oraz największy podziemny projekt w branży metali nieżelaznych w Europie. Szyb GG-1 ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju KGHM Polska Miedź S.A. Pozwoli na udostępnienie nowych obszarów złoża miedzi i przedłużenie funkcjonowania kopalń Polkowice-Sieroszowice oraz Rudna.

Inwestycja wpłynie też na poprawę warunków wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pracy górników oraz skróci drogi dojazdów załóg do wyrobisk. W czerwcu doszło do kluczowego dla tego projektu połączenia szybu z ZG Rudna. Połączenie techniczne, czyli zbicie wyrobiskami od strony Rudnej do szybu GG-1 udało się przeprowadzić 14 czerwca. Trwają tam teraz prace, które pozwolą na dostarczanie do wyrobisk górniczych nowych ilości świeżego powietrza. Zdecydowanie poprawi to warunki pracy pod ziemią. Rozpoczęły się również pierwsze prace przy budowie 32 szybu KGHM, GG-2. Plac szybowy powstaje w okolicach miejscowości Słone pod Głogowem. Na miejscu rozpoczęły się już wiercenia otworów podszybowych prowadzone przez spółkę z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., PeBeKa S.A. Obecnie trwa odwiert dwóch z trzech przewidzianych otworów.

KGHM ciągle liderem

KGHM kontynuuje prace nad dokumentacją wykonawczą dla Bazy Obrotu Złomem w programie Huta Hybrydowa Legnica oraz projektów eksploracyjnych w Polsce i rozwojowych w aktywach zagranicznych. KGHM od lat jest w czołówce światowych producentów miedzi i srebra.  W rankingu World Silver Survey 2023 KGHM utrzymał pierwsze miejsce w zestawieniu „największych kopalń srebra na świecie” i drugie miejsce w kategorii „największych producentów srebra”.  Spółka zajmuje ósme miejsce na liście największych światowych producentów miedzi, rozwijając działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i międzynarodowymi trendami. KGHM jako jedyna firma z Polski, została wyróżniona w rankingu Carbon Clean 200TM za 2022 rok. Polska Miedź została doceniona spośród ponad 6 tysięcy podmiotów z całego świata, które dokładają najlepszych starań w celu ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Polska Miedź zajęła 150 miejsce i uzyskała 20,9% tzw. przychodów z działalności zrównoważonej, czyli 3,5 mld dolarów.

KGHM to siła o napędzie… jądrowym

KGHM to też branża energochłonna, stąd nie powinno dziwić, że gigant nie ustaje w poszukiwaniu najlepszych źródeł energii – nie tylko tej z OZE – ale nawet energii jądrowej. Oczywiście z korzyścią nie tylko dla spółki, ale całej Polski. W lipcu Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało dla KGHM decyzję zasadniczą dotyczącą budowy małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce. Tym samym miedziowy gigant otrzymał oficjalną akceptację państwa dla planowanej inwestycji zgodnie z przedstawionymi przez spółkę założeniami i koncepcją. – Nasz cel to bezpieczna, ekologiczna i stabilna cenowo energia, która pozwoli nam utrzymać przewagę biznesową KGHM w skali globalnej. A wprowadzenie w naszym kraju technologii jądrowej, opartej na małych modułach, to również wsparcie transformacji energetycznej polskiej gospodarki – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes KGHM Polska Miedź S.A. KGHM już w 2022 roku podpisał z amerykańskim przedsiębiorstwem NuScale Power, LLC (dostawcą technologii jądrowej) umowę o prace wstępne stanowiące pierwszy krok w procesie wdrożenia technologii SMR w ramach działalności biznesowej miedziowej spółki.

 

KGHM: bezpieczeństwo przede wszystkim

KGHM to także dbałość o bezpieczeństwo załogi. W maju otwarto nową salę szkoleniową dla ratowniczej sekcji wysokościowej w Zakładach Górniczych Rudna. Ratownicy górniczy będą mogli m.in. wykonywać ćwiczenia z zastosowaniem technik alpinistycznych.

Ratownicy i strażacy z KGHM należą do najlepszych na świecie. Wymaga to jednak nieustannego doskonalenia umiejętności w bardzo dobrych warunkach. Świetnie wyposażona sala szkoleniowa, będzie dostępna dla ratowników z sekcji wysokościowej przez cały rok. W KGHM bezpieczeństwo załogi to priorytet, stosujemy wszelkie możliwe metody i nie szczędzimy środków, aby je w naszych zakładach zapewnić

– powiedział Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu.

To już było kolejne w tym roku działanie związane ze sprawami bezpieczeństwa pracowników KGHM. W marcu do użytku oddana została nowoczesna dyspozytornia JRGH w Sobinie. Nowy budynek wyposażony został w najwyższej jakości systemy łączności i nowoczesne systemy informatyczne. Obiekt powstał przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i jest energooszczędny – wykorzystuje energię ze słońca dzięki zainstalowanej na dachu budynku fotowoltaice. W październiku z kolei rozpoczął budowę Centrum Szkoleniowego Medyczno-Wysokościowego dla ratowników JRGH.

Dzięki ośrodkowi nasi ratownicy, będą mieli dostęp do najnowocześniejszych sal treningowych, które pomogą im w działaniach związanych z bezpieczeństwem. Będziemy też oferować specjalistyczne szkolenia medyczne, również dla naszej załogi. Tak, by szybko i skutecznie reagować na potencjalne zagrożenia. To będzie miejsce doskonalenia naszych umiejętności

– powiedział podczas otwarcia budowy Tomasz Zdzikot. Inwestycja ma być gotowa we wrześniu 2024 roku. Przewidywany koszt to 8 mln zł. Czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, że to jest naprawdę rekordowy pod względem inwestycji rok w KGHM?

 

 

opr.LUK

Źródło: KGHM

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%