Dni Głogowa 2019Foto

Plac festynowy – miejsce z przeszłością i przyszłością. Znamy ją?6 min na czytanie

Plac festynowy - miejsce z przeszłością i przyszłością. Znamy ją?

Kto nie wie, gdzie w Głogowie jest plac festynowy? Głogowianie znają to miejsce bardzo dobrze, szczególnie ci, którzy mieszkają tu od urodzenia.

To tereny nad Odrą za przejazdem kolejowym przy ul. Topolowej. Są tam pozostałości kulochwytów przedwojennego Bractwa Kurkowego, które w pobliżu miało też swój dom strzelecki. Po wojnie do początku 1948 r. miejsce przybijania promu – drogi publicznej przez Odrę. Przez wiele lat prowadziło do niego, dziś zamurowane, podziemne przejście. Choć właściwie było przejściem pod torami na stary dworzec kolejowy.

Później – lata 50/60/70 – miejsce festynów. Odbywały się tu spotkania – harcerzy, kombatantów, turystów z PTTK, TPŻ. Później LOK wykorzystywał kulochwyty jako strzelnicę. Odbywały się również festyny ogólnomiejskie z okazji Dni Głogowa czy np. 22 lipca. Gospodarzem było miasto czyli MPGK (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej). Święto miasta na pewno odbyło się tam w 1959 r. (ale niewykluczone, że i wcześniej), tak więc w sześćdziesiątą rocznicę ponownie na placu festynowym świętujemy. Wydaje się, że z czasem teren ten będzie zagospodarowany na trwałe. Oby jak najszybciej, gdyż rzeka zawsze jest atrakcją, trzeba tylko zainwestować trochę pieniędzy i będzie jak w innych miastach – prestiżowo i rekreacyjnie.

Dom strzelecki

Na najstarszym znanym planie miasta z początku XVII w., widać wysoki słup z przytwierdzonym do szczytu kurem. Dom strzelecki istniał już w 1560 r. Później wielokrotnie był niszczony przez wojny i pożary, i odbudowywany.

Zabudowania strzelnicy ze względu na to, że znajdowały się przed obwarowaniami twierdzy, w czasie oblężenia były niszczone przez załogę twierdzy, aby nie stanowiły osłony dla oblegających. Tak było w czasie oblężenia Głogowa w 1740 r. i 1806 r. O wzniesieniu nowych zabudowań strzelnicy miejskiej są wzmianki z 1676 r. oraz z lat 1757, 1814 i 1882.

W 1925 r. wzniesiono nową strzelnicę i dom strzelecki. Znajdowało się tam 20 stanowisk strzeleckich do strzelania z odległości 175 m, 8 na 100 m i 20 na 50 m dla broni małokalibrowej i krótkiej. W części poświęconej tradycji znajdowały się stare pamiątki bractwa: sztandary, tarcze strzeleckie, stara broń. Początkowo zawody strzeleckie były swego rodzaju sprawdzianem umiejętności mieszczan do obrony w razie zagrożenia wojennego. Z czasem przybrały charakter czysto sportowy. Zawody odbywały się corocznie. Zaczynały się w trzeci dzień Zielonych Świątek i trwały trzy dni.

Foto: Zbiory Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie

Zobacz inne