Zamknij

Co warto wiedzieć o biometanie?

00:03, 04.12.2023 .
Skomentuj

 

Co warto wiedzieć o biometanie?

Ekologiczny i produkowany lokalnie. Mniejsza ilość odpadów w regionie i droga ku gospodarce o obiegu zamkniętym. Poznaj najważniejsze pojęcia związane z produkcją biometanu. Będzie produkowany pod Głogowem z korzyścią dla mieszkańców i środowiska.

Biogaz – mieszanina metanu (CH4) i dwutlenku węgla (CO2), powstaje w procesie degradacji materii organicznej pod nieobecność tlenu. Mówimy wtedy o fermentacji beztlenowej lub metanizacji. Przetwarzany materiał to pozostałości roślin, odpady spożywcze, ścieki, produkty uboczne z hodowli zwierząt, rośliny pośrednie, odpady organiczne komunalne i przemysłowe. Dzięki temu biogaz stanowi w 100% odnawialne źródło energii.

Biometan – powstaje w procesie oczyszczania biogazu, dzięki czemu może on mieć takie same właściwości jak gaz ziemny. Może być wykorzystywany do ogrzewania, gotowania lub w przemyśle. Jest świetnym paliwem w transporcie. Możemy też z niego wytwarzać energię elektryczną. Biometan jest zazwyczaj transportowany i magazynowany przy użyciu istniejącej infrastruktury gazowej.

Transformacja energetyczna – wytwarzany z materiałów organicznych biogaz jest w 100% odnawialną energią, pozwalającą na znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza. Fermentacja beztlenowa pozwala na odzysk odpadów i zmniejszenie zużycia nawozów chemicznych, co skutkuje lepszym powrotem do gleby składników odżywczych niezbędnych do wzrostu organicznego i redukcją emisji CO2, związaną z produkcją i importem nawozów chemicznych.

Pod Głogowem na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstanie nowoczesna biometanownia. Jest ona częścią projektu, który zakłada powstanie w Głogowie nowoczesnego energetycznego Zielonego Hubu. Najwyższą jakość wykonania i nowoczesną technologię zapewni inwestor, lider transformacji energetycznej. ENGIE to globalny gracz w dziedzinie niskoemisyjnej energii i usług, działający w Polsce w sektorach: produkcji ciepła, produkcji zielonej energii, zarządzania budynkami, efektywności energetycznej.

Gospodarka o obiegu zamkniętym – model gospodarczy, którego celem jest wytwarzanie towarów i usług w sposób zrównoważony, poprzez ograniczanie zużycia i marnowania zasobów (surowców, wody, energii) oraz wytwarzania odpadów. Chodzi o zerwanie z liniowym modelem gospodarki (wydobywanie, wytwarzanie, konsumowanie, wyrzucanie) na rzecz „cyrkularnego” modelu gospodarczego.

Poferment – nawóz, który może zastąpić nawozy chemiczne. Powstaje jako produkt uboczny przy produkcji biogazu, jest to odgazowana, przefermentowana i ustabilizowana masa powstała po przetworzeniu substratów/odpadów rolno-spożywczych i świetnie sprawdza się w rolnictwie. Ta płynna pozostałość, pełna niezdegradowanych pierwiastków organicznych i minerałów, jest wykorzystywana przez rolników. Jest świetnym nawozem, łatwo przyswajalnym przez rośliny. Jego koszt emisyjny i środowiskowy jest znacznie niższy niż w przypadku nawozów mineralnych azotowych i fosforowych, które zużywają paliwa kopalne na etapach produkcji i importu.

Czystość powietrza – nowoczesna biogazownia przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Zalegające odpady rolnicze wydzielają odory, gdy zostają zebrane i trafiają do biogazowni, przestają wydzielać zapachy odczuwalne przez społeczeństwo. Technologia metanizacji, czyli fermentacja beztlenowa, rozkłada te materiały organiczne bez dostępu tlenu, to znaczy bez kontaktu z powietrzem, a zatem bez wydzielania zapachów.

Rozwój gospodarczy – rozwój produkcji biometanu ma wpływ na cały ekosystem, pobudzając lokalną gospodarkę i chroniąc przyrodę. W szczególności rolnikom oferuje fantastyczną możliwość dywersyfikacji swojej działalności. Dzięki metanizacji odpady organiczne stają się zasobem: pozostałości rolne i odchody zwierzęce wykorzystywane są do produkcji gazu. Poferment, produkt uboczny metanizacji, zastępuje nawozy mineralne w celu poprawy gleby i nawożenia upraw. Angażując się w produkcję biometanu, rolnicy biorą udział we wspólnym projekcie i przyczyniają się do zazieleniania miksu energetycznego. Do tego dochodzi możliwość rozwoju lokalnych firm, a także tworzenie miejsc pracy przy produkcji biogazu.

Zobacz Więcej

(materiał informacyjny)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%