Dzieje sięGłogów

Radny Łukasz Kogut wnioskuje o podświetlenie przejść dla pieszych z poziomu chodnika2 min na czytanie

Radny Łukasz Kogut wnioskuje o podświetlenie przejść dla pieszych z poziomu chodnika

Radny Łukasz Kogut złożył interpelację do prezydenta Głogowa (12.05.) o zamontowanie dodatkowych świateł w chodniku. Jak uzasadnia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje krajowy program Bezpieczna Infrastruktura Drogowa, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie ochrony pieszych. A miasto w porozumieniu z GDDKiA na drodze krajowej DK 12 przebiegającej przez Głogów od ulic Piłsudskiego po Kamienna Droga, planuje działania poprawiające bezpieczeństwo, w tym dodatkowe światła na przejściu dla pieszych.

Radny wnioskuje o wdrożenie innowacyjnego oświetlenia, czyli o światła wmontowane w chodniki, z myślą o pieszych zapatrzonych w swoje telefony komórkowe. Idą z pochylonymi głowami ryzykując potrącenie. Jeśli nie zauważają zwykłej sygnalizacji, to może dostrzegą pod nogami. – Linia świetlna składa się z paska wykonanego z poliwęglanu oraz oświetlenia LED i jest połączona z sygnalizatorern. Pokazuje więc ten sam kolor co w sygnalizacji dla pieszych – dodaje, że takie światła coraz częściej są wprowadzane w miastach w Polsce m.in. w Lubinie czy Poznaniu.

Radoxim 5

– Nie odwrócimy nawyków ludzi, więc lepiej zapobiegać – radny uzasadnia, że dla wielu pieszych wpis na Facebooku jest ważniejszy niż ich bezpieczeństwo, szczególnie młodzieży. Liczy na stopniowe wdrażanie w mieście tego pomysłu, w pierwszej kolejności przy szkołach. Wymienia przejścia przy ul. Obrońców Pokoju, Legnickiej, Piłsudskiego i Sikorskiego. Swoją interpelację o doświetlenie z chodników przejść dla pieszych radny Kogut przypomniał na wczorajszej sesji rady miejskiej (31.05.). – Z tego względu, że z Nowego Ładu i w projekcie jest budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z Legnicką, uważam że teraz tam nie będzie potrzebne – powiedział.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się